Информација о просечној заради у августу 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 277 од 24.09.2010. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у августу 2010 године износи 47.190 динара. Исплаћена зарада у августу номинално је мања од исплаћене зараде у јулу за 2,5%, а реално мања за 4,1%. 


Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у августу износи 33.955 динара.
У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају  номинално је мања за 1,8% а реално мања  за 3,4%.

Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди у августу дајемо у прегледу који следи: 

    

     Август 2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

47.190

33.955

Привреда

44.577

32.193

Ванпривреда

52.455

37.506


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за август
од 47.190 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.октобра 2010. године у износу од  235.950 динара (47.190 х 5).  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste