Утврђени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у септембру 2010.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 283 од 30.09.2010. године, објављени су индекси цена на мало и индекси трошкова живота у септембру 2010. године:

 

 

Септембар 2010/
Август 
2010

Септембар 2010 / Децембар 2009

Индекси цена на мало

101,0

107,7

Индекси трошкова живота

 101,1

106,6


Затезна камата за септембар/октобар 2010 године износи 1,5050%.
  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste