Информација о просечној заради у децембру 2010. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 13 од 25.01.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у децембру износи 54.948 динара. Исплаћена зарада у децембру номинално је већа од исплаћене зараде у новембру за 14,8% и реално већа за 14,0%. 
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру износи 39.580 динара.
 У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у новембру номинално је већа за 14,9% и реално  већа  за 14,1%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

    Децембар  2010

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

54.948

39.580

Привреда

51.165

37.020

Ванпривреда

62.327

44.574


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за децембар
 од 54.948 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.фебруара 2011. године у износу од  274.740 динара (54.948 х 5).

  

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за четврти квартал 2010. године, за друго полугодиште 2010 године и за 2010 годину.

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За четврти квартал 2010 године

50.204

36.141

За друго полугодиште 2010 године

48.813

35.100

за 2010 годину

47.450

34.142


АРХИВА ВЕСТИ

ereste