Информација о просечној заради у септембру 2011. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 26.10.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру износи 53.838 динара. Исплаћена зарада у  септембру номинално је већа од исплаћене зараде у августу за 1,0% а реално већа за 0,8%. 

   

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у септембру износи 38.763 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу номинално је већа за 1,0% а реално је већа за 0,8%

 

Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

  

Месец

Бруто зарада

Нето зарада

    Септембар  2011

53.838

38.763

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за септембар од 53.838 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. новембра 2011. године у износу од  269.190 динара (53.838 х 5).

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste