Утврђени су индекси потрошачких цена у фебруару 2011.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 58 од 11.03.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у фебруару 2011. године:

    

 

Фебруар 2011/ Јануар 2011² 

Фебруар 2011/ Децембар 2010

Фебруар 2011/ Фебруар 2010¹

Индекси потрошачких цена

101,5

102,9

112,6

Стопа инфлације

1,5

2,9

12,6

   

Напомена:

 

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

 

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste