Информација о просечној заради у фебруару 2011. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 72 од 25.03.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару износи 49.394 динара. Исплаћена зарада у фебруару номинално је већа од исплаћене зараде у јануару за 4,2% и реално већа за 2,7%.

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару износи 35.538 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару номинално је већа за 4,5% и реално већа за 3,0%


Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

  

    Фебруар  2011

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

49.394

35.538На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар од 49.394 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.априла 2011. године у износу од  246.970 динара (49.394 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste