Информација о просечној заради у мају 2011. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 24.06.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају износи 49.064 динара. Исплаћена зарада у мају номинално је мања од исплаћене зараде у априлу за 10,0% а реално мања за 10,4%. 

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају износи 35.362 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу номинално је мања за 10,0% а реално мања за 10,4%.

 

Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

 

    Мај  2011

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

49.064

35.362

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за мај од 49.064 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јула 2011. године у износу од  245.320 динара (49.064 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste