Информација о просечној заради у јуну 2011. године

 

Према Саопштењу Републичког завода за статистику од 25.07.2011. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну износи 54.616 динара. Исплаћена зарада у јуну номинално је већа од исплаћене зараде у мају за 11,3% а реално већа за 11,6%. 
 
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јуну износи 39.322 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају номинално је већа за 11,2% а реално већа за 11,5%

 

Износе просечних зарада у бруто и нето износу дајемо у прегледу који следи:

  

    Јун  2011

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

54.616

39.322

   

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун од 54.616 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. августа 2011. године у износу од  273.080 динара (54.616 х 5).

   

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за други квартал 2011. године и за прво полугодиште 2011 године.

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За други квартал 2011 године

52.704

37.970

За прво полугодиште 2011 године

50.755

36.540


АРХИВА ВЕСТИ

ereste