Утврђени су индекси потрошачких цена у јулу 2011.

У Саопштењу Републичког завода за статистику, од 12.08.2011. године, објављени су индекси потрошачких цена у јулу 2011. године:

      

 

Јул/Јун      2011²

Јул 2011/   Децембар 2010

Јул 2011 / 

Јул 2010¹

Индекси потрошачких цена

99,5

106,2

112,1

Стопа инфлације

-0,5

6,2

12,1

     

Напомена:

 

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за јул  2011 године износи 0,5000%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за август 2011 године


АРХИВА ВЕСТИ

ereste