Објављено упутство о примени закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

У претходним бројевима Рачуноводствене праксе (20/12 и 21/12) објавили смо информацију о ступању на снагу Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору. Закон је објављен у „Службеном гласнику РС" број 93/2012 дана 28. септембра, а ступио је на снагу наредног дана 29. септембра 2012. године. У међувремену се јавио значајан број питања и дилема око примене самог закона, у вези са чим је Министарство финансија и привреде објавило „Упутство о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору" које се може преузети са следећег линка:


Упутство о примени Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

АРХИВА ВЕСТИ

ereste