Објављено Објашњење у вези са обавезом обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте

У Рачуноводственој пракси 20/12 писали смо о изменама и допунама Закона о акцизама и навели да је одредбом члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама прописано да се  акциза обрачунава и плаћа на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С.  У међувремену се јавио значајан број питања и дилема око обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте.  С тим у вези Министарство финансија и привреде објавило „ОБЈАШЊЕЊЕ у вези са обавезом обрачунавања и плаћања акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С из члана 9. став 1. тачка 6) Закона о акцизама ".

   

Према датом Објашњењу, обавеза обрачунавања и плаћања акцизе односи се само на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају крај дестилације до 380°С (укључујући и 380°С), а који се сврставају у наведене тарифне ознаке Номенклатуре царинске тарифе, што значи да сви други деривати нафте који се сврставају у наведене тарифне ознаке, а који имају крај дестилације изнад 380°С, нису предмет опорезивања акцизом.

 

Текст Објашњења можете преузети овде


АРХИВА ВЕСТИ

ereste