Информација о просечној заради у септембру 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 289 од 25.10.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру износи 55.903 динара. Исплаћена зарада у септембру номинално је мања од исплаћене зараде у августу за 4,4% а реално је мања за 6,5%
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у
септембру износи 40.258 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу номинално је мања за 4,4% и реално  мања  за 6,5%


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Септембар 2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

55.903

40.258


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за
септембар од 55.903 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. новембра 2012. године у износу од  279.515 динара (55.903 х 5).

  

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за трећи квартал 2012. године,.

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За трећи квартал 2012 године

57.207

41.188


АРХИВА ВЕСТИ

ereste