Понедељак - 12. новембар је нерадни дан, а крајњи рок за подношење пореске пријаве и уплату ПДВ је уторак - 13. новембар

Државни празник Републике Србије, сагласно одредбама Закона о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11), јесте Дан примирја у Првом светском рату, који се празнује 11. новемра и то нерадно. Уколико овај државни празник, падне у недељу помера се на први наредни радни дан. У складу са тим, како ове године државни празник Дан примирја у Првом светском рату пада у недељу 11. новемра, овај празник се помера на први наредни радни дан, односно понедељак 12. новембар. Према томе, понедељак 12. новембар 2012. године је нерадни дан.

   

Рок за предају пореске пријаве ПППДВ и уплату ПДВ по тој пријави за порески период октобар 2012. године, истиче 10. новембра 2012. године. С обзиром на то да овај датум пада у суботу, када не ради Пореска управа, а банка не може да изврши налоге за плаћање ПДВ, пошто је субота нерадни дан за Народну банку Србије, то се овај рок помера на први наредни радни дан, односно на 13. новембар 2012. године.

   

Према томе, крајњи рок за предају пореске пријаве ПППДВ и уплату ПДВ за порески период октобар 2012. године, није 10. новембар, већ 13. новембар 2012. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste