Информација о просечној заради у октобру 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 314 од 26.11.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у октобру износи 57.733 динара. Исплаћена зарада у  номинално је већа од исплаћене зараде у септембру за 3,3% а реално је већа за 0,5%
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у
 октобру износи 41.558динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру номинално је већа за 3,2% и реално  већа  за 0,4%


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Октобар 2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

57.733

41.558


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за
 октобар од 57.733 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. децембра 2012. године у износу од  288.665 динара (57.733 х 5).

  


АРХИВА ВЕСТИ

ereste