Утврђени су индекси потрошачких цена у новембру 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 339 од 12.12.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у новембру  2012. године:

 

 

 Новембар 2012/ Октобар 2012²

Новембар 2012/ 
Децембар  2011

Новембар 2012/ Новембар  2011¹

Индекси потрошачких цена

100,0

112,6

111,9

Стопа инфлације

0,0

12,6

11,9

    

Напомена:

1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.

Затезна камата за новембар 2012. године износи  0,5000%. Ова стопа примењиваће се  до објављивања података о индексу потрошачких цена за децембар 2012. године (око 12.01.2013.године)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste