Објављена је стопа затезне камате која се примењује од 25.12.2012. године

Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012,прописано је да ће Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављивати стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

  

У складу са тим, Народна банка Србије објавила је на својој интернет презентацији да је стопа затезне камате за динаре 19,25%. Ову стопу чини Референтна каматна стопа од 11,25%, увећана за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена, примењује од 25.12.2012. године


АРХИВА ВЕСТИ

ereste