Информација о просечној заради у новембру 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 346 од 25.12.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у новембру износи 58.914 динара. Исплаћена зарада у новембру номинално је већа од исплаћене зараде у октобру за 2,0% а реално је већа за 2,0%
     

Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у
 новембру износи 42.395 динара. У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру номинално је већа за 2,0% и реално  већа  за 2,0%


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Новембар 2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

58.914

42.395


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за
 новембар од 58.914 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јануара 2013. године у износу од  294.570 динара (58.914 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste