Одложена примена образаца ОС и ОС-1 (почеће да се подносе од исплата за месец јули 2013. године)

Обрасци ОС и ОС-1 почеће да се попуњавају и достављају уз обрасце ПП ОД и ПП ОД-1 почев од исплата за месец јули 2013. године.

  
Изменама и допунама Правилника о обрасцу збирне пореске пријаве о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање по одбитку ("Сл. гласник РС", бр. 15/2012), којим су и пропсани обрасци ОС и ОС-1, било је утврђено да ће ови обрасци да се примењују почев од исплата за јануар 2013. године. Најновијим изменама и допунама овог правилника, које ће бити објављене у наредном „Службеном гласнику РС", почетак примене ових образаца се одлаже тако да ће њихово попуњавање и достављање уз обрасце ПП ОД и ПП ОД-1 почети од исплата за месец јули 2013. године.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste