Информација о просечној заради у јануару 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 47 од 27.02.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јануару износи 50.829 динара. Исплаћена зарада у јануару номинално је мања од исплаћене зараде у децембру за 16,8% и реално је мања за 16,9%. 
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у децембру износи 36.639 динара.
 У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у децембру номинално је мања за 16,5% и реално је мања  за 16,6%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

    Јануар  2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

50.829

36.639


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јануар
 од 50.829 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.марта 2012. године у износу од  254.145 динара (50.829 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste