Минимална зарада за период април 2012. - фебруар 2013. године износиће 115 динара „нето" по радном часу

На 47. редовној седници, одржаној 12. марта текуће године, Социјално-економски савет Републике Србије донео је одлуку да минимална зарада по радном часу (нето) за период јануар - март 2012. године износи 102 динара, док ће за период април 2012. - фебруар 2013. године износити 115 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste