Информација о просечној заради у фебруару 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 75 од 26.03.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару износи 55.505 динара. Исплаћена зарада у фебруару номинално је већа од исплаћене зараде у јануару за 9,2% и реално је већа за  8,3%. 
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару износи 40.003 динара.
 У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару номинално је већа за 9,2% и реално је већа  за 8,3%


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Фебруар  2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

55.505

40.003


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар од 55.505 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.априла 2012. године у износу од  277.525 динара (55.505 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste