Утврђени су индекси потрошачких цена у Марту 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику број 99,  од 12.04.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у Марту 2012. године:

      

 

Март 2012 /Фебруар 2012²

Март 2012/ Децембар 2011

 Март  2012 /Март 2011¹

Индекси потрошачких цена

101,1

102,0

103,2

Стопа инфлације

 1,1

2,0

3,2

     

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

    

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за Март 2012 године износи 1,6055%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за Април 2012 године (око 12.05.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste