Информација о просечној заради у марту 2012. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 110 од 27.04.2012. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у марту износи 56.125 динара. Исплаћена зарада у марту номинално је већа од исплаћене зараде у фебруару за 1,1% а реално је остала на истом нивоу
     
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у марту износи 40.562 динара.
 У  односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару номинално је већа за 1,4% и реално  већа  за 0,3%


Износе просечних зарада у привреди и ванпривреди дајемо у прегледу који следи:

  

    Март 2012

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

56.125

40.562


На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за март
 од 56.125 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.маја 2012. године у износу од  280.625 динара (56.125 х 5).

  

У истом саопштењу објављени су подаци о просечној заради за први квартал 2012. године,.

   

Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

Просек периода   

Бруто зарада

Нето зарада

За први квартал 2012 године

54.132

39.053


АРХИВА ВЕСТИ

ereste