Утврђени су индекси потрошачких цена у Априлу 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику број  126,  од 11.05.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у Априлу 2012. године:

      

 

Април 2012 / Март 2012²

Април 2012/ Децембар 2011

 Април  2012 / Април 2011¹

Индекси потрошачких цена

100,6

102,6

102,7

Стопа инфлације

 0,6

2,6

2,7

     

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

    

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за Април 2012 године износи 1,1030%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за Мај 2012 године (око 12.06.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste