Утврђени су индекси потрошачких цена у Мају 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику број  160,  од 12.06.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у Мају 2012. године:

      

 

Мај 2012/ Април 2012 ²

Мај 2012/ Децембар 2011

 Мај 2012 / Мај 2011¹

Индекси потрошачких цена

101,4

104,1

103,9

Стопа инфлације

 1,4

4,1

3,9

      

Напомена:

 

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

     

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за Мај 2012 године износи 1,9070%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за Јун 2012 године (око 12.07.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste