Утврђени су индекси потрошачких цена у Јуну 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику број  192,  од 12.07.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у Јуну 2012. године:

      

 

Јун 2012/      Мај  2012 ²

Јун 2012/ Децембар 2011

 Јун 2012/  Јун 2011¹

Индекси потрошачких цена

101,1

105,2

105,5

Стопа инфлације

 1,1

5,2

5,5

      

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

     

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

Затезна камата за Јун 2012 године износи 1,6055%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за Јул 2012 године (око 12.08.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste