Престала је да важи Oдлука о привременом смањењу износа акциза

Одлуком Владе, која се примењује од 1. маја 2012. године привремено је смањен износ акциза за све врсте моторног бензина са 49,60 на 48,10 динара, и за све врсте дизел горива са 37,07 на 35,57 динара.

Влада Републике Србије, донела је Одлуку o престанку важења Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1) и 3) Закона о акцизама. Одлука је објављена у  „Службеном гласнику Републике Србије” број 76/12 и ступила је на снагу 5. августа 2012. године.

Према томе, од 5. августа 2012. године обвезници акцизе дужни су да акцизу плаћају и то:

за све врсте моторног бензина у износу од 49,60 динара, и

за све врсте дизел горива у износу од 37,07 динара.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste