Утврђени су индекси потрошачких цена у Јулу 2012. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику број  226,  од 13.08.2012. године, објављени су индекси потрошачких цена у Јулу 2012. године:

      

Јул 2012/Јун 2012²

Јул 2012/Децембар 2011

 Јул 2012/ Јул 2011¹

Индекси потрошачких цена

100,1

105,4

106,1

Стопа инфлације

 0,1

5,4

6,1

      

Напомена:

1) Годишња стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

     

2) Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.

 

Затезна камата за Јул 2012 године износи 0,6005%. Ова стопа примењиваће се до објављивања података о индексу потрошачких цена за Август 2012 године (око 12.09.2012.)


АРХИВА ВЕСТИ

ereste