Објављен је коефицијент за израчунавање месечне закупнине за коришћење станове за период јул - децембар 2012. године

Коефицијент за израчунавање месечне закупнине за полугодишњи период утврђује и објављује министар надлежан за послове грађевине, и на основу њега носиоци права располагања станом утврђују износ месечне закупнине, зависно од броја бодова стана и величине стана.

  
Према Закону о министарствима («Сл. гласник РС» бр. 72/12) надлежно министарство за послове грађевине је Министарство грађевинарства и урбанизма. У складу са тим, а на основу члана 32. Закона о становању, ресорни министар за област грађевине утврдио је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у шестомесечном обрачунском периоду јул - децембар 2012. године у износу од 0,180152.

   

Коефицијент је објављен у «Службеном гласнику Републике Србије» бр.81/12 од 17. августа 2012. године.

   

Према томе, за утврђивање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у шестомесечном обрачунском периоду јул - децембар 2012. године користи се коефицијент у износу од 0,180152.

 


АРХИВА ВЕСТИ

ereste