Утврђени су индекси потрошачких цена за септембар 2013. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику од 11.10.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у септембру 2013. године:

 

 

 Септембар 2013 / 
Август 
2013 ²

Септембар 2013/ 
Децембар 2012

Септембар 2013 / 
Септембар 2012¹

Индекси потрошачких цена

100,0

102,5

104,9

Стопа инфлације

0,0

2,5

4,9

     

Индекси потрошачких цена за септембар 2013. године биће објављени у наредном броју „Службеног гласника РС".

       
Напомена:

  
1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste