Објављена је стопа затезне камате за динар која се примењује од 19. октобра 2013. године

Законом о затезној камати, који је ступио на снагу 25. децембра 2012, прописано је да ће Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављивати стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене прописом којим се утврђују врсте девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.

   

С обзиром на то да је Извршни одбор Народне банке Србије на седници одржаној 18. октобра 2013. године донео одлуку којом се референтна каматна стопа смањује са 11,00% на 10,50%, Народна банка Србије објавила је на својој интернет презентацији стопе затезне камате за динар и валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту.
 

Стопа затезне камате за динар је 18,50%. Ову стопу чини Референтна каматна стопа од 10,50%, увећана за фиксну каматну стопу од 8 процентних поена, а важи од 19.10.2013. године.
 

У табели која следи приказане су стопе затезне камате и за валуте предвиђене Одлуком о врстама девиза и ефективног страног новца које се купују и продају на девизном тржишту и датуми од када те стопе важе.
 


Шифра валуте

Назив земље

Ознака валуте

Стопа затезне камате

У % нa год. нивоу

Датум објављивања

Важи од

941

Република Србија

RSD

18,50

18.10.2013.

19.10.2013.

978

ЕМУ

EUR

8,50

7.5.2013.

8.5.2013.

36

Аустралија

AUD

10,50

6.8.2013.

7.8.2013.

124

Канада

CAD

9,00

24.12.2012.

25.12.2012.

191

Хрватска

HRK

14,00

24.12.2012.

25.12.2012.

203

Чешка Република

CZK

8,05

24.12.2012.

25.12.2012.

208

Данска

DKK

8,20

7.5.2013.

8.5.2013.

348

Мађарска

HUF

11,60

24.9.2013.

25.9.2013.

392

Јапан

JPY

8,05

24.12.2012.

25.12.2012.

414

Кувајт

KWD

10,00

24.12.2012.

25.12.2012.

578

Норвешка

NOK

9,50

24.12.2012.

25.12.2012.

643

Руска Федерација

RUB

13,50

16.9.2013.

17.9.2013.

752

Шведска

SEK

9,00

24.12.2012.

25.12.2012.

756

Швајцарска

CHF

8,13

24.12.2012.

25.12.2012.

826

Велика Британија

GBP

8,50

24.12.2012.

25.12.2012.

840

САД

USD

8,13

24.12.2012.

25.12.2012.

977

Босна и Херцеговина

BAM

8,50

7.5.2013.

8.5.2013.

985

Пољска

PLN

10,50

3.7.2013.

4.7.2013.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste