Информација о просечној заради исплаћеној у септембру 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 291 од 25.10.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у септембру износи 59.162 динара. Исплаћена зарада у септембру номинално је мања од исплаћене зараде у августу за 4,3% и реално мања за 4,3%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у септембру 2013. износи 42.866 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у августу 2013. номинално је мања за 4,3% и реално мања за 4,3%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Септембар 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

59.162 

42.866

   

Просечна зарада исплаћена у септембру 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у септембру 2013. године, номинално је већа за 5,8%, а реално је већа за 0,9%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у септембру 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2012. године, номинално је већа за 6,5%, а реално је већа за 1,5%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за септембар од 59.162 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. новембра 2013. године у износу од 295.810 динара (59.162 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste