Најнижа месечна основица доприноса од 1.11.2013.

У „Сл. гласнику РС", бр. 93/13, објављен је податак о просечној заради исплаћеној у Републици Србији у III кварталу текуће године, која је износила 60.599 динара. С обзиром на то да се најнижа месечна основица доприноса, у складу са одредбама члана 37. став 1. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС", бр. 84/04, ... и 47/13), утврђује у износу од 35% просечне месечне зараде у Републици исплаћене у претходном кварталу, најнижа месечна основица доприноса, која ће се примењивати у наредном тромесечном периоду износиће 21.210 динара (60.599 x 35% = 21.209,65).

   

Према томе, најнижа месечна основица на коју ће се обрачунавати и плаћати доприноси за обавезно социјално осигурање, у периоду од 1.11.2013. до 31.1.2014.  године, износи 21.210 динара.

  

Очекује се да надлежни министар утврди и објави податак о најнижој месечној основици доприноса, у наредном броју „Сл. гласника РС".


АРХИВА ВЕСТИ

ereste