Утврђени су индекси потрошачких цена за октобар 2013. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику од 12.11.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у октобру 2013. године:

 


 

 Октобар 2013 / 
Септембар 2013 ²

Октобар 2013/ Децембар 2012

Октобар 2013 /

Октобар 2012¹

Индекси 

потрошачких цена

100,2

102,6

102,2

Стопа инфлације

0,2

2,6

2,2

      

Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.


Напомена:


1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste