АПР започео брисање предузетника по сили закона на основу захтева Народне банке

Агенција за привредне регистре (АПР) објавила је 18. новембра 2013. године на својој интернет страници саопштење да почиње са брисањем предузетника по сили закона, на основу захтева Народне банке Србије.


АПР је започео поступак регистрације брисања предузетника из Регистра привредних субјеката, на основу захтева Народне банке Србије, а у складу са чланом 91. став 6. тачка 3) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС", бр. 36/2012, 99/2012) којим је прописано да предузетник губи својство предузетника брисањем из регистра привредних субјеката ако му је пословни рачун у блокади дуже од две године.


Регистратор у регистру привредних субјеката ће решења о брисању предузетника, по сили закона, објављивати на интернет страници АПР-а, у делу „Претрага података" - „Одлуке регистратора". Критеријум за претрагу података је матични број или пословно име предузетника (може се унети и само део имена, назив радње или име и презиме предузетника).
 

На интернет страници АПР-а јавности ће бити доступни подаци о брисаном предузетнику, као и одлука регистратора, објављена у целини.


Против решења регистратора може се изјавити жалба министру надлежном за положај привредних субјеката у року од 30 дана од дана објављивања на интернет страни АПР-а.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste