Информација о просечној заради исплаћеној у октобру 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 316 од 25.11.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у октобру износи 60.102 динара. Исплаћена зарада у октобру номинално је већа од исплаћене зараде у септембру за 1,6% и реално већа за 1,4%.

       
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у октобру 2013. износи 43.615 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у септембру 2013. номинално је већа за 1,7% а реално већа за 1,5%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Октобар 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.102

43.615

   

Просечна зарада исплаћена у октобру 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у октобру 2012. године, номинално је већа за 4,1%, а реално је већа за 1,9%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у октобру 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у октобру 2012. године, номинално је већа за 4,9%, а реално је већа за 2,6%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за октобар од 60.102 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. децембра 2013. године у износу од 300.510 динара (60.102 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste