Утврђени су индекси потрошачких цена за новембар 2013. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику од 12.12.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена за новембар 2013. године:

 

 

 Новембар 2013/ 
Октобар 2013²

Новембар 2013/ Децембар 2012

Новембар 2013/
Новембар 2012¹

Индекси потрошачких цена

99,4

102,0

101,6

Стопа инфлације

-0,6

2,0

1,6

   

Индекси потрошачких цена дефинишу се као мера просечне промене малопродајних цена робе и услуга које се користе за личну потрошњу.


Напомена:


1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste