Утврђене су минималне акцизе за дуванске прерађевине

На основу члана 10. став 7. Закона о акцизама, Влада Републике Србије донела је Одлуку о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Одлуком су утврђени следећи износи минималне акцизе за дуванске прерађевине:

• Цигарете                                                                          91,94 дин/пак.
• Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине
  - резани дуван                                                              2.528,35 дин/kg
  - дуван за лулу                                                             4.207,28 дин/kg
  - дуван за жвакање                                                       2.528,35 дин/kg
  - бурмут                                                                        5.800,00 дин/kg

Ова одлука објављена је у „Службеном гласнику Републике Србије" број 12/13 и ступила је на снагу 6. фебруара 2013. године

Због промене минималне акцизе на цигарете, сви произвођачи, увозници и трговци на велико цигаретама дужни су да на дан примене износа нове минималне акцизе, односно 6. фебруара 2013. године изврше попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, осим у акцизном складишту произвођача цигарета, и да о томе саставе пописне листе.

   

Трговац на велико цигаретама дужан је да пописну листу достави Управи за дуван у року од 15 од дана извршеног пописа, односно најкасније до 20. фебруара 2013. године. Пописна листа саставља се за сваког произвођача, односно увозника посебно и садржи податке о произвођачу, односно увознику цигарета, малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste