Објављен је коефицијент за израчунавање месечне закупнине за коришћење станове за период јануар - јун 2013. године

Коефицијент за израчунавање месечне закупнине за полугодишњи период утврђује и објављује министар надлежан за послове грађевине, и на основу њега носиоци права располагања станом утврђују износ месечне закупнине, зависно од броја бодова стана и величине стана.

Према Закону о министарствима («Сл. гласник РС» бр. 72/12) надлежно министарство за послове грађевине је Министарство грађевинарства и урбанизма. У складу са тим, а на основу члана 32. Закона о становању, ресорни министар за област грађевине утврдио је коефицијент за израчунавање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у шестомесечном обрачунском периоду јануар - јун 2013. године у износу од 0,189263.

Коефицијент је објављен у «Службеном гласнику Републике Србије» бр.14/13 од 13. фебруара 2013. године.

Према томе, за утврђивање висине месечне закупнине за коришћење станова у друштвеној, државној и својини грађана у шестомесечном обрачунском периоду јануар - јун 2013. године користи се коефицијент у износу од 0,189263.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste