Утврђени су индекси потрошачких цена у фебруару 2013. године

Саопштењу Републичког завода за статистику, број  57 од 12.03.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у фебруару 2013. године:

 Фебруар 2013 / Јануар 2013 ²

 Фебруар 2013/ Децембар 2012

Фебруар 2013// Фебруар  2012¹

Индекси потрошачких цена

100,5

101,1

112,4

Стопа инфлације

 0,5

 1,1

12,4

      
Напомена:

  
1)
    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

  
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste