Информација о просечној заради у фебруару 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 71 од 25.03.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у фебруару износи 60.199 динара. Исплаћена зарада у фебруару номинално је већа од исплаћене зараде у јануару 2013. године за 10,6% и реално већа за 10,0%.
  
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у фебруару износи 43.371 динар. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јануару 2013. године номинално је већа за 10,6% и реално већа за 10,0%
  
Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Фебруар  2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.199

43.371

 

Просечна зарада исплаћена у фебруару 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у фебруару 2012. године, номинално је већа за 8,5%, а реално је мања за 3,5%.
  
Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у фебруару 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у фебруару 2012. године, номинално је већа за 8,4%, а реално је мања за 3,6%.
  
На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за фебруар од 60.199 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1.априла 2013. године у износу од 300.995 динара (60.199 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste