Продужен рок за достављање информативне пореске пријаве

У Рачуноводственој пракси број 1/13, на страни 127, смо објавили напис о информативној пореској пријави која је прописана Правилником о информативној пореској пријави ("Сл. гласник РС", бр. 117/12 и 118/12), као и напис у Рачуноводственој пракси 7/13, на страни 170, када је тај правилник први пут измењен.

   

Да подестимо, наведеним правилником била је прописана обавеза сваког физичког лица, које располаже имовином у земљи и иностранству укупне вредности веће од 35 милиона динара (на дан 1. јануара 2013. године), да поднесе информативну пореску пријаву централи Пореске управе, до 31. марта 2013. године.

   

Међутим, надлежни министар је поново донео Правилник о изменама и допунама Правилника о информативној пореској пријави ("Сл. гласник РС", бр. 28/13) којим су уведене следеће новине:

   

1. продужен је рок за подношење пријаве до 30. јуна 2013. године;
2. повећан је вредностни лимит за право својине на другим покретним добрима на 550.000 динара (уместо досадашњих 100.000 динара).

   

Осим наведених измена, остале одредбе правилника су остале непромењене.

   

Имајући у виду да измене правилника ступају на снагу 27. марта 2013. године, а да су обвезници могли да поднесу информатину пореску пријаву од 15. јануара, према нашем мишљењу, физичка лица која своју обавезу испуне до ступања на снагу новог правилника немају обавезу да поново достављају информативну пореску пријаву према новим правилима.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste