Измене и допуне Закона о раду и Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ступају на снагу 16. априла 2013. године

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној 8. априла 2013. године, усвојила је Закон о изменама и допунама Закона о раду и Закон о изменама и допунама Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом. Наведени закони објављени су у „Сл. гласнику РС", бр. 32/13, а ступају на снагу 16. априла 2013. године.

 

Опширније о новинама које доносе ови закони, писали смо у Рачуноводственој пракси бр. 9/13.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste