Утврђени су индекси потрошачких цена у марту 2013. године

Саопштењу Републичког завода за статистику, број  98 од 12.04.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у марту 2013. године:

 

 

Март 2013 /     Фебруар 2013 ²

Март 2013/ Децембар 2012

Март 2013 /   Март  2012¹

Индекси потрошачких цена

100,0

101,1

111,2

Стопа инфлације

 0,0

 1,1

11,2

      
Напомена:

 
1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец предходне године, у %.

  
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на предходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste