Информација о просечној заради у мају 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 168 од 25.06.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у мају износи 57.921 динара. Исплаћена зарада у мају номинално је мања од исплаћене зараде у априлу за 9,8% и реално мања за 9,8%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у мају 2013. износи 41.821 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у априлу 2013. номинално је мања за 10,1% и реално мања за 10,1%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Мај 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

57.921 

41.821

   

Просечна зарада исплаћена у мају 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у мају 2012. године, номинално је већа за 3,1%, а реално је мања за 6,2%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у мају 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2012. године, номинално је већа за 3,4%, а реално је мања за 5,9%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за мај од 57.921 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. јула 2013. године у износу од 289.605 динара (57.921 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste