Утврђени су индекси потрошачких цена за јун 2013. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 196 од 12.07.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у мају 2013. године:

 

 

 Јун 2013 / Мај 2013 ²

Јун 2013/ Децембар 2012

Јун 2013 / Јун 2012¹

Индекси потрошачких цена

101,0

103,0

109,8

Стопа инфлације

1,0

3,0

9,8

 

Индекси потрошачких цена за јун 2013. године објављени су у „Сл. гласнику РС“ број 61 од 12. јула 2013. године.         

      
Напомена:

  
1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец пре
тходне године, у %.

   
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на пре
тходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste