Информација о просечној заради у јуну 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јуну износи 61.399 динара. Исплаћена зарада у јуну номинално је већа од исплаћене зараде у мају за 6,0% и реално већа за 5,0%.

       
Просечна нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јуну 2013. износи 44.394 динара.
 У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у мају 2013. номинално је већа за 6,2% и реално већа за 5,1%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Јун 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

61.399 

44.394

   

Просечна зарада исплаћена у јуну 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у jуну 2012. године, номинално је већа за 4,6%, а реално је мања за 4,7%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јуну 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2012. године, номинално је већа за 4,9%, а реално је мања за 4,5%.

 

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јун од 61.399 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. августа 2013. године у износу од 306.995 динара (61.399 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste