Утврђени су индекси потрошачких цена за јул 2013. године

У Саопштењу Републичког завода за статистику, број 227 од 12.08.2013. године, објављени су индекси потрошачких цена у јулу 2013. године:

   

 

 

 Јул 2013 / Јун 2013 ²

Јул 2013/ Децембар 2012

Јул 2013 / Јул 2012¹

Индекси потрошачких цена

99,1

102,0

108,6

Стопа инфлације

-0,9

2,0

8,6

  

Индекси потрошачких цена за јул 2013. године објављени су у „Сл. гласнику РС" број 72 од 14. августа 2013. године.

      
Напомена:

  
1)    Годишња стопа инфлације  - мерена променом цена у текућем месецу у односу на исти месец претходне године, у %.

   
2)    Месечна стопа инфлације - мерена променом цена у текућем месецу у односу на претходни месец, у %.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste