Информација о просечној заради исплаћеној у јулу 2013. године

Према Саопштењу Републичког завода за статистику број 234 од 26.08.2013. године, просечна зарада у Републици Србији, која је исплаћена у јулу износи 60.896 динара. Исплаћена зарада у јулу номинално је мања од исплаћене зараде у јуну за 0,8%, а реално већа за 0,1%.

       
Просечна
нето зарада (без пореза и доприноса) која је исплаћена у јулу 2013. износи 44.182 динара. У односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јуну 2013. номинално је мања за 0,5%, а реално већа за 0,4%.


Износе просечних зарада дајемо у прегледу који следи:

  

    Јул 2013

Бруто зарада

Нето зарада

Укупно

60.896 

44.182

   

Просечна зарада исплаћена у јулу 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду исплаћену у јулу 2012. године, номинално је већа за 6,4%, а реално је мања за 2,0%.

   

Просечна зарада без пореза и доприноса исплаћена у јулу 2013. године у Републици Србији, у односу на просечну зараду без пореза и доприноса исплаћену у јулу 2012. године, номинално је већа за 7,3%, а реално је мања за 1,2%.

На основу података о износу просечне зараде у Републици Србији за јул од 60.896 динара, утврђује се највиша основица за плаћање доприноса за социјално осигурање од 1. септембра 2013. године у износу од 304.480 динара (60.896 х 5).


АРХИВА ВЕСТИ

ereste