Укинута пореска пријава ППДГ-2

Од 29. августа 2013. године, на основу измењеног Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана ("Сл. гласник РС", бр. 7/04, ... и 74/13), укинуто је постојање пореске пријаве за порез на приходе од непокретности (образац ППДГ-2), што значи да физичка лица која, према новим одредбама закона, остварују приходе од издавања сопствених непокретности (закуподавци) нису дужна да подносе ППГД-2 у року од 15 дана од дана закључења уговора.


АРХИВА ВЕСТИ

ereste